bare

Ulykkesforsikring

Alle tilbud er uforpliktende.

Av og til skjer ulykker som er så alvorlige at alt forandres. Da er det viktig å være godt forsikret. Med en ulykkesforsikring kan du forhindre at en ulykke gir deg selv eller din familie økonomiske problemer.

Be om tilbud

Produktbeskrivelse

Polar Forsikrings ulykkesforsikring har gode vilkår og konkurransedyktig pris. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

Vi anbefaler alle voksne å kjøpe ulykkesforsikring. Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 70 år. I tillegg bør man vurdere behovet for andre personforsikringer som livs- og uføreforsikring.

Dette dekker vår ulykkesforsikring

Det fremgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som er avtalt ved:

  • Død
  • Livsvarig medisinsk invaliditet

Dersom livsvarig medisinsk invaliditet er valgt dekkes behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen for livsvarig medisinsk invaliditet.

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.

Forsikringsvilkår

Vi tilbyr alltid ulykkesforsikring med gode vilkår til en fornuftig pris. På denne siden kan du laste ned våre vilkår for ulykkesforsikring.

For å åpne dokumentene trenger du et program som kan vise PDF filer.

 Last ned – Ulykkesforsikring .PDF (283 kB)
 Last ned – Generelle vilkår .PDF (283 kB)

Har du spørsmål?

Trenger du hjelp eller har spørsmål, kan du ta kontakt med en av våre medarbeidere på telefon, e-post eller via vår LiveChat løsning.

Kontaktinfo finner du her.