Livsforsikring

Livsforsikring sikrer deg mot de økonomiske konsekvensene ved død, uførhet, og ulykker.

Les mer om forsikringen

Reiseforsikring

Polar Forsikrings reiseforsikring dekker deg på alle dine reiser i inn- og utland og også på små turer i hverdagen.

Les mer om forsikringen

Husforsikring

Gir grunnleggende dekning mot skade som følge av brann, vannskader, tyveri og naturskader. Forsikringen inkluderer også rettshjelp og ansvarsforsikring.

Les mer om forsikringen

Er du klar for å spare penger?