Viktig informasjon til kunder med forsikring i Vardia

Kjære kunde,

Polar Forsikring har valgt å avslutte sitt agentursamarbeid med Vardia Insurance Group. Av den grunn er vi ikke lengre i stand til å representere Vardia ovenfor kunder med forsikring i dette selskapet. Dette gjelder også for kunder som har fått tegnet forsikring i Vardia gjennom Polar Forsikring.

Alle spørsmål som angår kundeforhold i Vardia henvises direkte til deres kundeservice. Du kan finne deres kontaktinformasjon på www.vardia.no.

Polar forsikring har pr. 01.09.2017 ingen ansatte og all drift har opphørt.

Vennlig hilsen,
Polar Forsikring